Koridor & tangga gaya eklektik oleh ma設計室 eklektik | homify